Historie a současnost

Armáda ČR, tak jak ji známe dnes, vznikla 1.1.1993 rozdělením Československé armády při dělení na Českou a Slovenskou republiku. 12.3.1999 se Česká republika stala členem Severoatlantické aliance NATO, podpisem smlouvy v americkém městečku Independence. K plné profesionalizaci armády ČR došlo 1.1.2005 a od tohoto data skončila branná povinnost. Ta může být nyní vyžadována jen v případě ohrožení státu nebo při válečném stavu.

Ozbrojené síly ČR jsou v současné době tvořeny Armádou ČR, Hradní stráží a Vojenskou kanceláří prezidenta ČR. V čele Ozbrojených sil je prezident republiky. Samotnou Armádu ČR pak řídí náčelník Generálního štábu. Pod Generální štáb spadá Velitelství vzdušných sil a Velitelství pozemních sil.

Když se podíváme na názvy armády v poválečné historii, do roku 1954 jsme tu měli Československou armádu. Poté až do roku 1990 Československou lidovou armádu (ČSLA) a do roku 1993 opět armádu Československou.

Armáda ČR – hodnosti

armáda-čr-hodnosti

Úkoly ozbrojených sil

  • Zabezpečení obrany území České republiky proti vnějšímu napadení
  • Podílení se na obraně členských států NATO
  • Podílení se na humanitárních, záchranných a mírových operacích

Úkoly jsou z části dány členstvím v NATO a především pátým článkem Washingtonské úmluvy, podle kterého se ozbrojený útok proti jakékoliv členské zemi považuje za útok proti všem jejím členům.