Zahraniční mise

Vojenské mise, na kterých se podílí Armáda ČR. V současné chvíli se Armáda ČR účastní několika vojenských misí v rámci NATO, především pak v Afganistánu, Mali a Kosovu.

  • Ke konci roku 2013 měla Armáda ČR 396 svých vojáků v Afganistánu, kde je zastoupena Strážní rotou která zajišťuje střežení letiště Bagám. Na dalších místech pak jednotka biologické a chemické ochrany, jednotka Národního podpůrného prvku, jednotka výcviku pilotáže a polní chirurgický tým.
  •  38 vojáků v Mali na ochranu velitelství v Bamaku.
  •  8 vojáků v Kosovu na velitelství sil KFOR.
  •  3 vojáky v Somálsku zajišťujících ochranu plavidel potravinové pomoci.
  •  Také 3 vojáky na Sinaji jako dohled na dodržování podmínek dohody mezi Izraelem a Egyptem.
  • A 2 vojáky v Bosně, kteří se podílejí na výcviku Bosenských jednotek.